Diện tích
Xem gần đây
Khu chung cư Hạnh Phúc
Khu chung cư Hạnh Phúc
Khu chung cư Hạnh Phúc
Block A
A.0101.B2A

A.0101.B2A
67.4 m2

triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
A.0102.B1

A.0102.B1
63.37 m2

triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
A.0103.B1A

A.0103.B1A
63.37 m2

triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
A.0104.B2

A.0104.B2
67.4 m2

triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
A.0105.B2A

A.0105.B2A
67.4 m2

triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
A.0106.B2

A.0106.B2
67.4 m2

triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
Block D
D.0201.B1

D.0201.B1
63.37 m2

807 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
D.0202.B1A

D.0202.B1A
63.37 m2

822 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
D.0203.B3A

D.0203.B3A
63.5 m2

805 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
D.0204.B3

D.0204.B3
63.5 m2

821 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
D.0205.B2

D.0205.B2
67.4 m2

858 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
D.0206.B2

D.0206.B2
67.4 m2

875 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
Block B
B.1602.B4
triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
B.0301.B4.TB-ĐB
1 tỷ 367 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
B.0302.B4.ĐB-ĐN
1 tỷ 343 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
B.0304.B4.ĐN
1 tỷ 282 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
B.0305.B3.TB
1 tỷ 385 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2
B.0306.B4.ĐN
1 tỷ 282 triệu /căn
 • 1
 • 2
 • 2