Diện tích
Xem gần đây
Khu chung cư Hạnh Phúc
Khu chung cư Hạnh Phúc
Khu chung cư Hạnh Phúc
Block F
F1.01
803 triệu /căn
  • 1
F1.02
845 triệu /căn
  • 1
F1.03
845 triệu /căn
  • 1
F1.04
803 triệu /căn
  • 1
F1.13
886 triệu /căn
  • 1
F1.14
803 triệu /căn
  • 1